uniwersalny obieg f

 

 

Uniwersalny Obieg F

Obieg zwrotny dla zwierząt powyżej 7 kg wagi.

Zmodyfikowany Układ Jackson Rees

 

 

Zmodyfikowany Układ Jackson Rees

Obieg bezzwrotny dla zwierząt poniżej 7 kg wagi.

Układ dla źrebiąt  

 

Układ dla źrebiąt

 

 

Maski anestezjologiczne

 

 

Maski tłenowe