Tylko trzy kroki do uzyskania wyniku

     
 

Krok 1: Nanieść próbkę na pasek testowy.

Za pomocą pipety umieszczamy 32 µl świeżej krwi, surowicy lub osocza na odpowiednim pasku testowym. Ponieważ urządzenie potrafi przeprowadzać analizę również na pełnej krwi, czas przeznaczony na wirowanie można poświęcić diagnozie.

     
 

Krok 2: Włożyć pasek testowy do czytnika.

Umieść pasek testowy w komorze pomiarowej Reflovet® Plus, a następnie zamknij ją. Analizator automatycznie rozpozna rodzaj paska i na tej podstawie rozpocznie analizę próbki.

     
 

Krok 3:  Wyświetlenie wyniku.

Po 2 - 3 minutach Reflovet® Plus wyświetli i wydrukuje wynik.