Uniwersalny Obieg F

Obieg zwrotny dla zwierząt powyżej 7 kg wagi.

 

 

Zmodyfikowany Układ Jackson Rees

Obieg bezzwrotny dla zwierząt poniżej 7 kg wagi.

 

 

Maski anestezjologiczne

 

 

Maski tłenowe