CDS 9000 Aparat anestezjologiczny

Narkoza wziewna dla małych zwierząt. Więcej...

Respirator anestezyjny dla małych zwierząt.

Respirator anestezyjny do wymuszenia czynności oddechowej. Więcej...

LDS 3000 Aparat anestezjologiczny

Narkoza wziewna dla dużych zwierząt / koni. Więcej...

Parownik Classic T3

Precyzyjny parownik pozaobiegowy (typu VOC). Więcej...

Parownik MSS-3

Precyzyjny parownik pozaobiegowy (typu VOC). Więcej...

Enviro-Pure®

Filtr gazów anestezyjnych. Więcej...

Akcesoria

Obiegi oraz maski. Więcej...